LOURDES

Na slici se nalazi dopis za hodočašće u Lourdes. Obratite pažnju koje podatke i do kada trebate prijaviti. Svaka Udruga može prijaviti jednog predstavnika.

Molim vas da se zainteresirani, jave predsjedniku D. Perkoviću ili na e-mail udruge do 15.04. do 10,00 sati.