RATNI PUT

Hrvatsko vodstvo je odlučilo povećati policijske (redarstvene) snage, koje su sredinom 1990. godine brojale nešto više od 13 000 policajaca. Uporište za povećanje snaga pružio je čl. 25 Zakona o unutarnjim poslovima, na temelju kojega je Republički sekreterijat za unutarnje polsove mogao prema potrebi društvene situacije ili političkog stanja formirati onoliki broj jedinica posebne namjene, koliko procijeni.
Tako je dana 28. veljače 1991. godine u PU Karlovac stigla brzojavka pomoćnika ministra unutarnjih poslova o pripremama, tj. Izboru kadrova za što hitnije formiranje posebne jedinice policije pri Policijskoj upravi Karlovac.
Dana 01. ožujka 1991.godine, formirana je jedinica jačine 189 policajaca(u Karlovcu 96, u Duga Resi 31, u Slunju 31 i u Ogulinu 31), kao prva legalna, oružana postrojba dragovoljaca, domoljuba psiho-fizički sposobnijih policajaca, lako naoružanih koji prvi pružaju oružani otpor u obrani grada Karlovca i karlovačke županije.

1991.
Do ustrojavanja postrojbi HV jedina i prva izvršava ratne zadaće na područjima Karlovca, D. Rese, Slunja i Ogulina i to:
– vrši ophodnje u gradovima i nadzire kretanje “JNA”
– osigurava važne osobe i objekte
– borba protiv “pete kolone” i snajperista
– vrši blokadu i sudjeluje u osvajanju vojarni u gradu Karlovcu: Luščić (Robert Domani), Domobranska (Petrova Gora), Skladište Ilovac, vojarna Vojne policije (“vojna bašta”), skladište Jamadol i izvlačenje oružja; Ogulinu-Skradnik, Delnice
– vrši naoružanje tek formiranih postrojbi ZNG (110, 129…)
– akcija “Plitvice-Uskrs”, obrana područja Topusko, Saborsko, Slunja, Ogulina, Dugoreško područje,
– prva crta bojišnice – Slunjska brda, Lasinja, Korana, Turanj, Jamnička kiselica, D. Resa, Slunj, Ogulin

1992.-1996.
– cijelo vrijeme rata nakon ustrojavanja HV vrši specijalne zadaće u suradnji sa HV, a težište zadaća prelazi na cijelu RH i jedina ratna postrojba iz Karlovačke županije koja sudjeluje u svim većim operacijama oslobađanja u Republci Hrvatskoj:
– Papuk-Voćin `92; Gospić`93 -`94, prevlaka-Cavtat-prvi ulaze`92 -´96, “Maslenica”-“Velebit” `93 – `95, “Medački đep” ´93, operacija “Bljesak” `95, “Oluja” `95, “Vukovar” `96.
U vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja” GROMOVI jedini u Hrvatskoj od svih Specijalnih postrojbi policije djeluju na dva područja:
– u sastavu združenih snaga Specijalne policije sa dvije satnije djeluju sa Velebita i oslobađaju Gračac – Bruvno – Udbina – Donji Lapac;
– dvije satnije djeluju sa područja karlovačke županije i to iz Ogulina sa zadaćom izvidničkim uvođenjem triju bojnih 1. Gardijske brigade “Tigrovi”, te zajedno sa njima oslobađaju i ulaze u područja Plaško – Ličke Jesenice – Rakovica – Slunj – do granice sa BiH.
Poslije rata Specijalna jedinica policije djeluje na osiguranje suvereniteta RH i borbi protiv terorizma, te sve do 2001. godine kada specijalna policija u PU karlovačkoj preustrojem MUP-a prestaje sa radom, a veći dio specijalaca nastavlja raditi u Interventnoj jedinici policije.

Tijekom rata kroz jedinicu je prošlo cca 1000 pripadnika aktivnog i pričuvnog sastava sa aktivnim sudjelovanjem 23 člana medicinskih ekipa iz Opće bolnice Švarča i desetak vezista MUP-a iz Karlovca.

Poginulih pripadnika Specijalne jedinice policije GROM u Domovinskom ratu bilo je sedmero( Željko Brozović, Đoni Polović, Zdravko Šebalj, Petar Belavić, Ivan Vuković, Jure Capan, Adrijan Goršić) teško ranjenih dvadesetak i lakše ranjenih pedesetak